28 lipca 2016 15:14

Telewizja Republika S.A. w piątce najbardziej opiniotwórczych telewizji na rynku według czerwcowego raportu Instytutu Monitorowania Mediów – informuje zarząd Stacji.

„Telewizja Republika S.A. została wyróżniona jako jedno z najbardziej opiniotwórczych mediów na rynku telewizyjnym. Tak mocną pozycję osiągamy dzięki wyrazistemu profilowi Stacji opartemu na konserwatywnych i republikańskich wartościach” – informuje prezes zarządu Telewizji Republika S.A. Piotr Fic.

 

Telewizja Republika S.A. powstała trzy lata temu jako inicjatywa niezależnych dziennikarzy i publicystów, którzy na zamkniętym wówczas dla nich rynku mediów stworzyli medium, w którym mogli się swobodnie wypowiadać i które jednocześnie stało się ich miejscem pracy.

 

Dzisiaj, co jest naturalne dziennikarze Telewizji Republika S.A. zaczynają funkcjonować i zasilać rynek mediów a Stacja stale realizuje misję budowania medium telewizyjnego o profilu konserwatywnym. „Dodatkowo Telewizja Republika wychowała młodych dziennikarzy, których kompetencje zostały docenione przez rynek. To dla nas wartość dodana bo staliśmy się miejscem rozwoju talentów dziennikarstwa konserwatywnego” – mówi Piotr Fic.

 

Zarząd Telewizji Republika S.A. informuje, że buduje kadry stacji w oparciu o otwarty model  rekrutacji bez sformalizowanych barier i stwarza przestrzeń do pracy  w Stacji tym, którym są bliskie idee konserwatywne i republikańskie.