Zarząd


Tomasz Sakiewicz

Wiceprezes Zarządu Telewizji Republika S.A od lipca 2013 roku.

 

Psycholog kliniczny (absolutorium), Uniwersytet Warszawski.


Prezes Zarządu Niezależnego Wydawnictwa Polskiego Sp. z o.o. – wydawcy Gazety Polskiej, Nowego Państwa, portali gazetapolska.pl, vod.gazetapolska.pl.  Członek Zarządu Słowo Niezależne Sp. z o.o. – wydawcy portalu niezalezna.pl. Członek Rady Nadzorczej Fundacji Klubów Gazety Polskiej oraz członek Rady Fundacji Niezależne Media.
Redaktor Naczelny Gazety Polskiej (od 2005) i Gazety Polskiej Codziennie (od 2011).   
Działacz niepodległościowy, dziennikarz i publicysta, m.in. w Nowy Świat (1991-1992), Polskie Radio S.A. – „Sygnały Dnia”, „Rozmowy Jedynki” (2006-2009), TVP S.A. – autorski program „Pod Prasą”, (2007-2010), Telewizja Republika S.A.  – autorski program „Polityczna Kawa” ( od 20….).  
Autor bloga na stronie salon24, książek, m.in. „Bajki dla Marysi i Alicji” (2011), „Partyzant Wolnego Słowa (2013), „Testament I Rzeczypospolitej. Kulisy śmierci Lecha Kaczyńskiego” (2014), współautor książek „Układ” (2003), „Flaki z nietoperza”.
Żonaty, czworo dzieci.

 

 

 

Dyrektor Zarządzający

 

Radosław Dobrzyński

Dyrektor Zarządzający Telewizji Republika  S.A.

 

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Rozpoczął karierę zawodową w 1993 roku w agencji reklamowej Saatchi and Saatchi, gdzie w 1998 roku objął stanowisko Dyrektora Mediów i Członka Zarządu. Dyrektor Zarządzający Domu Mediowego Zenith Media i Członek Zarządu Saatchi & Saatchi (2000 rok). Od 2002 roku związany z Domem Mediowym Initiative na stanowisku Zastępcy Dyrektora Mediów.

W latach 2003 – 2006 pracował w Presspublice, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” na stanowisku Dyrektora Biura Reklamy i Ogłoszeń, a od stycznia 2007 jako Dyrektor Marketingu i Sprzedaży. W latach 2009 – 2011 Wiceprezes Zarządu Presspublika reprezentującego większościowego udziałowca, brytyjski Mecom Plc. W zarządzie nadzorował piony marketingu, sprzedaży, reklamy, on-line i kolportażu. Przed podjęciem pracy w Telewizji Republika pracował jako niezależny konsultant ds. strategii i rozwoju biznesu w sektorze mediów i reklamy.

 

 

 

 

Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446368., tel. 501 644 044; e-mail: iod@swsmedia.pl

Jakie informacje są przetwarzane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Twoje informacje zostaną udostępnione wewnętrznie pracownikom \ Zespołowi Relacji Inwestorskich Telewizji Republika S.A.

Twoje dane będą przetwarzane w celu informowania o wydarzeniach z działalności Spółki Telewizja Republika S.A.

Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z otrzymywaniem informacji drogą elektroniczną.

Masz prawo:

•             dostępu do swoich danych:

•             żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne);

•             wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

•             oraz uzyskania kopii danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz nie będziemy mogli przesyłać newslettera na adres Twojej poczty elektronicznej, doręczyć niezbędnej, wymaganej prawem, korespondencji dotyczącej Spółki.

Twoje dane nie podlegają profilowaniu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Jeśli jednak chcesz zgłosić skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych lub jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. +48 (22) 531 03 00.